De Mr. Paul de Gruyter Stichting ondersteunt frisse en positieve Katholieke initiatieven, projecten en ideeën.

De katholieke traditie is de moeite waard, ook voor de jongere generatie. De Mr. Paul de Gruyter Stichting wil – vaak ook op een praktische manier – bij bestaande maar juist ook bij nieuwe initiatieven en projecten graag helpen. De Mr. Paul de Gruyter Stichting wil aanvragers ondersteunen door een financieel zetje in de rug maar ook om aan te moedigen door haar kennis en haar netwerk ter beschikking te stellen. Projecten van of voor jongeren hebben onze speciale aandacht om zo samen met hen te investeren in de toekomst van onze traditie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de aanvrager, na een tijd van samenwerken met de stichting, op eigen benen kan gaan staan. Ook ondersteunt de Mr. Paul de Gruyter Stichting vanuit de visie van de oprichter culturele projecten in ’s-Hertogenbosch en de Meijerij.

Projecten die wij ondersteunen

Een aanvraag indienen

De stichting stelt gelden beschikbaar voor godsdienstige en culturele doeleinden. De nadruk ligt op het vlak van éénmalige projectfinancieringen en richt zich op drie hoofdgebieden, namelijk godsdienstige, in het bijzonder rooms-katholieke projecten, culturele projecten in Nederland die een aansluiting hebben tot kerkelijk leven, en culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij.

Lees meer over de aanvraagprocedure