Start uw aanvraag

De Mr. Paul de Gruyter Stichting ondersteunt projecten met een godsdienstig of cultureel doel. Denkt u dat uw project in aanmerking komt voor onze steun? Laat het ons weten! Ook al is uw plan nog niet helemaal af, wij zijn toch benieuwd. Misschien kunnen wij samen met u het plan afmaken!

Procedure
Wij hebben altijd een schriftelijke aanvraag nodig. Het volgende moet in de aanvraag staan:

 • Wie u bent of welke organisatie u bent
 • Uw adres en contactgegevens
 • Uw doelen en belangrijkste activiteiten
 • Het laatste jaarverslag en de jaarrekening
 • Gegevens over het bestuur en de statuten
 • Een goede en korte beschrijving van het project (wat gaat u doen?)
 • Financiële kant van het project (ontvangt u geld en wat zijn de kosten?)
 • Het geldbedrag dat u tekort komt en hoe u dat wilt oplossen
 • De namen van andere fondsen waar u hulp heeft aangevraagd

U mag uw aanvraag per post of e-mail indienen. Stuur uw aanvraag naar:
Postbus 5060
5201 GB ’s-Hertogenbosch
secretariaat@pauldegruyter.nl 

Aanvragen die wij altijd afwijzen zijn:

 • aanvragen van bedrijven
 • congressen, studie of studiereizen
 • aanvragen voor culturele festivals
 • in stand houden van projecten (wel om te starten)
 • aanvragen voor hospices
 • aanvragen voor het welzijn van dieren
 • inrichting van gemeenschapshuizen
 • projecten voor milieu en natuur
 • restauraties van kerkgebouwen en orgels
 • aanvragen voor stages
 • aanvragen voor theaterproducties
 • wetenschappelijk onderzoek
 • aanvragen voor zorgboerderijen

Wij kijken of een aanvraag past bij de doelen van de Mr. Paul de Gruyter Stichting

De stichting geeft geld voor godsdienstige en culturele doelen. We geven meestal één keer geld voor een doel en richten ons vooral op drie gebieden:

Op godsdienstige en vooral op rooms-katholieke projecten. Daarbij kijken we op de eerste plaats naar
projecten die gaan over:

 • jongeren en de ontwikkeling van hun geloof
 • religieus leven en actief iets met het geloof willen doen
 • communicatie en nieuwe media zoals Twitter en Facebook
 • het gezin en bevordering van contacten tussen mensen
 • kerkdiensten, gebed, katholieke zorg en hulpverlening
 • opleiding en vorming tot functionaris in de katholieke kerk

Op culturele projecten in Nederland die te maken hebben met kerkelijk leven.

Op culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij. Dat is vooral het gebied rond Sint-
Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.

Projecten in de derde wereld ondersteunen wij soms. Er moet altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen.

Hoe behandelen wij een aanvraag?

Het bestuur van de Mr. Paul de Gruyter Stichting vergadert vijf maal per jaar. Dien daarom een
projectaanvraag op tijd in. Over de aanvragen kunt u ons niet bellen of schrijven.

 

 

Wij sturen documenten die u met de aanvraag hebt opgestuurd gewoonlijk niet terug. Alle aanvragers ontvangen een schriftelijk antwoord over het genomen besluit.


Beoordeling

Als wij een aanvraag beoordelen, kijken wij naar de eigen activiteiten van de instelling. Wat doet de
instelling? En wat doen de leden van de instelling?

Aanvragen die niet volledig zijn, wijzen wij af.