Mr. Paul de Gruyter stichting

Visie van de stichting

De Mr. Paul de Gruyter Stichting ondersteunt frisse positieve katholieke initiatieven, projecten en ideeën. Daarnaast steunen we culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij. Dat is het gebied rond Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. We ondersteunen met geld. Maar ook door onze kennis en ons netwerk beschikbaar te stellen. We beoordelen elke aanvraag die binnenkomt volgens regels die de stichting heeft vastgesteld. Ook kijken we bij elke aanvraag of die past bij onze visie (onze opvattingen).


Geschiedenis

Paulus Jacobus Josephus Maria de Gruyter is op 28 januari 1912 in ’s-Hertogenbosch geboren. Hij is overleden op 28 februari 1978. Hij was een van de vijf zonen van Jacobus A.A.M. de Gruyter en Johanna L.H. de Gruyter. Na zijn eindexamen ging hij rechten studeren aan de katholieke Universiteit van Nijmegen. In 1936 studeerde hij af. Geloof, godsdienst en kerk vond hij als student al heel belangrijk. Elke zomer kwam Paul graag terug op het ouderlijk landgoed de Pettelaar. Daar heeft hij zijn jeugd doorgebracht. Wat hem toen kenmerkte, is zijn hele leven niet veranderd. Hij hield er niet van om anderen uit te dagen. Hij hield ook niet van stiekem en schijnheilig gedrag. Paul vond het belangrijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid kon nemen. Tegelijk stond hij positief tegenover het goede van het leven en de aarde.

Daar hoorde muziek bij. Al van jongs af. Maar hij zong zelf niet en bespeelde ook geen instrument. Voor Paul was de band met de familie en het familiebedrijf heel sterk. Dus ging hij na zijn studie eerst naar het buitenland. Daarna ging hij de winkel in als verplicht leerjaar bij het familiebedrijf De Gruyter. Paul werd directeur verkoop en had de leiding over de winkels. Later werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van De Gruyter. Daar stopte hij mee toen De Gruyter in 1970 werd overgenomen door S.H.V. Op 21 januari 1971 richtte hij de “Mr. Paul de Gruyter Stichting” op. Die stichting ging met geld projecten steunen die Paul belangrijk vond. Die projecten moesten te maken hebben met godsdienst, liefdadigheid, cultuur, wetenschap of een sociaal doel. Ook zijn broer gaf een belangrijk deel van zijn geld aan de stichting. Die broer was pastoor Lambert de Gruyter.

Zo geven en verdelen wij het geld

Begin 2009 hebben wij de volgende verdeling afgesproken:

R.K. kerk

60% circle

van het beschikbare geld

Cultuur

30% circle

voor De Meierij van ’s-Hertogenbosch

Derde Wereld

10% circle

voor de ontwikkelingslanden

Beleggingsstatuut

In dit document staan onder andere de volgende afspraken:

  • Algemene regels en doelen voor het geld dat wij bezitten en de uitgaven die wij doen
  • Regels over de manier waarop wij ons geld beleggen
  • Hoe vaak wij door onafhankelijke deskundigen laten kijken of wij ons geld goed hebben belegd

Het kan gebeuren dat wij de regels voor het beleggen van ons geld moeten aanpassen. Dat kan nodig zijn door de situatie op de financiële markt. Aanpassen van de regels kan alleen door een heel duidelijk besluit van de bestuursvergadering.

Dit hebben wij met ons geld gedaan

In de jaarrekeningen staat beschreven hoeveel en waaraan we in het betreffende jaar donaties hebben hebben gedaan. De jaarrekeningen zijn gemaakt volgens afgesproken regels. Die regels staan in de Richtlijn voor de Jaarrekening 640 “Organisaties zonder winststreven”. We hebben ook een goedkeurende verklaring door een accountant. Dat is iemand die onze jaarrekeningen controleert. Meer informatie over de jaarrekeningen en over onze activiteiten staat per jaar in de Financiële verantwoording.

Beloning voor bestuur en medewerkers

De bestuursleden ontvangen een financiële vergoeding. We betalen die volgens de adviezen van de SER en de FIN. De SER is de Sociaal Economische Raad. De FIN is de Vereniging van Fondsen in Nederland. Onze overige medewerkers ontvangen een vergoeding zoals die op andere plaatsen ook gebruikelijk is.


Bestuur

Leden van het bestuur per 1 januari 2016.

Ir. J.A.M. Baron van Voorst tot Voorst

voorzitter
Mw. A.M.S. van
 Thiel – Dorsemagen

secretaris
Dhr. S.B.M Tax, MSc

penningmeester
Mr. F.L.L.M. Terwindt

lid / beheer beleggingen
Drs. R.R.B.M. Wagenaar

lid / public relations

De Mr. Paul de Gruyter Stichting geeft financiële steun. Daarnaast kan het bestuur projecten ook ondersteunen met haar kennis, ervaring en netwerk.

Het bestuur vergadert vijf keer per jaar. In deze vergaderingen bespreekt het bestuur elk jaar ongeveer 200 à 300 aanvragen. Daarnaast praat het bestuur over lopende zaken. Van alle aanvragen heeft het bestuur de laatste jaren ongeveer 30% goedgekeurd.

ANBI

De Mr. Paul de Gruyter Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de belastingdienst ons bepaalde voordelen geeft. Als wij bijvoorbeeld een erfenis ontvangen, betalen wij daarover minder belasting dan een ander. Daardoor kunnen we meer geld aan onze doelen besteden. En ook voor degene die ons geld geeft, is er vaak een belastingvoordeel.

Ons ANBI-nummer: 0049.69.650

ANBI logo

Een aanvraag indienen

De stichting geeft geld aan godsdienstige en culturele projecten. We geven meestal één keer geld aan een project. Daarbij richten we ons vooral op drie soorten projecten:

  • Op godsdienstige en vooral op rooms-katholieke projecten
  • Op culturele projecten in Nederland die te maken hebben met kerkelijk leven
  • Op culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij
Lees meer over het indienen van een aanvraag