In het kort

Wat

Kinderen spelenderwijs in gebed brengen

Waar

Nederland en België

Doel

De jongste generatie bereiken
Project

Kinderen bidden voor kinderen

“Het gebed van kinderen is ontzettend belangrijk. Maar hoe weten kinderen dit als we het ze niet meer vertellen?” Marjolein Heijs startte in 2009 vanuit persoonlijk enthousiasme een nieuw initiatief: Kinderen bidden voor Kinderen. Intussen brengt de stichting in Nederland en België kinderen tot gebed. “Zonder de Mr. Paul de Gruyter stichting was ik doorgegaan, maar dankzij hun fantastische hulp heeft er een snellere groei plaatsgevonden en hebben we veel meer kunnen bereiken.”

Startdonatie

Kort nadat Marjolein in Den Bosch en omgeving een aantal succesvolle kindermiddagen had georganiseerd waarbij kinderen kaarten maakten voor zieke kinderen en vervolgens bij Maria voor hen baden, kwam ze via het bisdom in contact met de Mr. Paul de Gruyter stichting. “Kinderen bidden voor Kinderen wil kinderen brengen tot gebed door activiteiten en materialen, maar dit kost tijd en geld. Ik liet zien hoe enthousiast kinderen hadden gereageerd op het kindvriendelijke concept en legde mijn ideeën voor aan de Paul de Gruyter stichting.

Nadat ik een officiële aanvraag had ingediend – waar ze me gelukkig goed bij hielpen – kreeg ik een startdonatie. De Mr. Paul de Gruyter stichting doet veel meer dan alleen geld geven. Ze helpen ons te professionaliseren, brengen ons in contact met de juiste mensen en geven iemand met passie en een idee een steun in de rug. Een voortdurende betrokkenheid en bemoediging in woord en daad die heel motiverend is.”

"Uiteindelijk willen we op eigen benen komen te staan"

De Mr. Paul de Gruyter stichting heeft ook bijgedragen aan de oprichting van de stichting met ANBI status in 2013. Het is immers de bedoeling dat Kinderen bidden voor Kinderen financieel op eigen benen komt te staan. De jonge stichting heeft een plan voor fondswerving ontwikkeld en vraagt parochies om een vrijwillige financiële tegemoetkoming voor de materialen die zij hen goedkoop leveren. Zo kan de financiële drempel om mee te doen aan Kinderen bidden voor Kinderen heel laag blijven, maar wordt er wel voor gezorgd dat de stichting kan blijven voortbestaan.


Professioneel team


Kinderen bidden voor Kinderen bestaat intussen uit een professioneel team en organiseert door het hele land activiteiten. Zo werd er in de herfst van 2016 door 3.300 kinderen in Nederland en België gebeden voor oorlogskinderen. “Het gebed van kinderen is krachtig. Volwassenen hebben soms moeite met vertrouwen op God, bij kinderen gaat dit heel natuurlijk. Kinderen vinden het leuk als ze horen dat hun gebed nog krachtiger is dan dat van grote mensen. Maria vroeg in 1917 tijdens haar verschijningen in Fatima aan kinderen om de Rozenkrans te bidden voor vrede. Het is belangrijk dat dit aan kinderen wordt verteld. Hoe jong ook, kinderen kunnen altijd iets doen. Ze bidden en vragen daarbij de voorspraak van Maria.”

“We zijn de Mr. Paul de Gruyter Stichting heel dankbaar voor hun steun. We hebben daardoor op cruciale momenten de wind in de rug gekregen. We werken met steeds meer Katholieke organisaties samen, waarvan we er sommige via de Mr Paul de Gruyter stichting hebben leren kennen. Onze liedjes, verhalen en kleurplaten zijn te downloaden via de website kinderenbiddenvoorkinderen.nl. We willen via de volwassenen die kinderen in het geloof begeleiden, steeds meer kinderen brengen tot gebed.”